Rotasjonskalkulator

Last ned kalkulator (Excel-fil)

Rotasjonskalkulatoren kontrollerer om arbeids- og fritidsperioder i ulike rotasjonsordninger gir fulle årsverk og synliggjør eventuelle avvik.

  • Sum arbeidstid, kompensert tid og ferie i henhold til plan måles mot tilgjengelig tid
  • Det tas hensyn til eventuell ferieavvikling i rotasjonsordningenes friperioder
  • Forkortet arbeidstidskompensasjon og særskilt kompensasjon inngår i beregningene
  • Avvik i antall timer og stillingsprosent beregnes pr rotasjon og pr år
  • Innarbeidingsfaktor for avspasering beregnes basert på arbeidet tid

 

Rotasjonskalkulatoren-bilde.png